Resurser för läkarresor

Resurser för läkarresor

Lionmedlemmar med utbildning och erfarenheter inom ett specialområde såsom sjukvård, utbildning eller vatten/naturresurser kan vara värdefulla för att tillgodose behov i fattiga samhällen. Det kan innebära att lionmedlemmar ger frivilligtid för att erbjuda direkt service eller donera resematerial och resurser, eller hjälpa till på många andra sätt.

Läkarresor anordnade i samarbete mellan två eller fler klubbar från olika länder ger en fin möjlighet för lionmedlemmar att dela resurser, utbyta idéer, skapa vänskapsband och lära sig något nytt medan man samarbetar för att tjäna behövande samhällen.     

Följande material har utvecklats för att hjälpa lionmedlemmar planera kort- eller långsiktiga läkarresor:

För mer information

Läs några framgångshistorier relaterade till Lions läkarresor eller kontakta oss för att få kontakt med andra medlemmar som är aktiva inom resor. 

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting