Historik – Lions dag med FN

Relationen mellan Lions Clubs International och FN inleddes efter slutet på andra världskriget.

Den 24 oktober 1945 (för alltid ihågkommen som FN-dagen) samlades USAs president Harry Truman, Englands premiärminister Winston Churchill och andra världsledare i San Francisco, Kalifornien, USA, för att underteckna FN-deklarationen.

Samma år ombads Lions grundare Melvin Jones och tidigare internationella presidenterna Fred W. Smith och D.A. Skeen att hjälpa till att utveckla den privata organisationen (NGO) charterbrev för den nya globala organisationen. Vid den tiden var Lions Clubs International redan en etablerad global serviceorganisation.

Under de följande åren har de två organisationerna samarbetat i många humanitära projekt. Lions har gett bistånd och personella resurser till projekt inom UNICEF (FN:s barnfond), WHO (Världshälsoorganisationen), och UNESCO (FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur).

Från början var relationerna mellan Lions Clubs International och FN begränsade till humanitära insatser. I enlighet med angivna mål har Lions Clubs International inget samröre med FN:s politiska arbete eller säkerhetsarbetet.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting