Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions och FN:s Global Compact


print

Män som skriverDen 14 mars 2008 undertecknade Lions internationella president Mahendra Amarasuriya och Søren Petersen, chef för FN:s Global Compact, ett avtal på FN-högkvarteret i New York. Undertecknandeceremonin genomfördes under den 30:e årliga Lions dag med FN. 

Avtalet representerar Lions löfte att tillgodose viktiga globala behov som de definieras av FN:s millennieutvecklingsmål.

FN:s åtta millennieutvecklingsmål är:  

  • Utrota extrem fattigdom och hunger,
  • Uppnå grundutbildning för alla,
  • Främja likhet mellan könen och stödja kvinnor, 
  • Minska barnadödligheten,
  • Förbättra mödrahälsovården,
  • Bekämpa HIV/AIDS, malaria och andra sjukdomar,
  • Säkra en hållbar miljö,
  • Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling.

I en riktad insats för att leva upp till Global Compact-avtalet startade Lions i Kenya, Sri Lanka och Brasilien storskaliga projekt för att tillgodose lokala samhällsbehov som alla gällde specifika millennieutvecklingsmål. För att få veta mer, läs om resultaten av Global Compact-projekten.

För mer information

Kontakta oss för att få veta mer om Global Compact och samarbetet mellan Lions Clubs International och FN. 

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting