Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Relationen mellan Lions Clubs International och FN


print
Bygga upp

Artikel 71 av FN:s konstitution säger: "Ekonomiska och sociala rådet får ha ett konsultativt samarbete med icke-statliga organisationer som ägnar sig åt frågor som ligger inom dess kompetensområde. Sådant samarbete kan ske med internationella organisationer."

Men det vore fel att påstå att Lions har konsultativ status inom FN i allmänhet. Ekonomiska och sociala rådet är ett av FN:s huvudorgan och ägnar sig främst åt att förbättra välfärden för alla människor.

Det är FN:s säkerhetsråd som har direkt ansvar för FN:s främsta syfte. "Att upprätthålla internationell fred och säkerhet." Lions Clubs International har ingen koppling to säkerhetsrådet. Det är inte Lions Clubs Internationals policy att ställa sig bakom vissa resolutioner eller åtgärder som FN vidtar för sitt främst angivna syfte. "Att upprätthålla internationell fred och säkerhet." I detta avseende har Lions lika stora meningsskiljaktigheter som alla människor och nationaliteter.

Beträffande FN:s andra och tredje syften: "Att utveckla vänskapsrelationer mellan länder" och "att få till stånd ett internationellt samarbete för att lösa internationella problem av ekonomisk, social, kulturell och humanitär natur ... kan man jämföra med Lions Clubs Internationals tredje syfte.

         Att skapa och fostra en anda av samförstånd mellan folk i världen.

Lions Clubs International stöder FN:s ideal, en värld i fred.  Lionmedlemmar uppmuntras att vara informerade, att stödja och att sprida information om FN, dess humanitära mål och arbetet i dess stödorgan – speciellt att fira FN-dagen den 24 oktober och Lions dag med FN som firas i slutet av februari eller början av mars varje år.

Internationella presidenten utser varje år representanter till ECOSOC, WHO, UNICEF och UNESCO.  Organisationen har även en relation med FAO.  Namn och adresser till våra representanter kan fås genom att kontakta Program Development Department vid det internationella huvudkontoret.  En lista över FN:s informationscenter i hela världen kan fås genom att skriva till: NGO Section, Department of Public Information, Room S-10371, Secretariat Building, United Nations, New York, New York 10017-6104, USA.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting