Internationella relationer

Lions tjänster för serviceprojekt för internationella relationer

Programmet för internationella relationer ger klubbarna resurser att planera serviceaktiviteter med fokus på internationell förståelse och samarbete. Lionmedlemmar uppmuntras också att anordna serviceaktiviteter i oktober som en del av månaden för internationella relationer.

Program och resurser

Internationella relationer Lions dag med FN
   
Ordförande för internationella relationer Vänklubbsverksamhet
     

Lions stödjer FN:s millenniemål

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting