Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Internationella relationer  >  Vänklubbsverksamhet  >  Riktlinjer för vänklubbar

Riktlinjer för vänklubbar

Vänklubbsverksamhet ger lion- och leomedlemmar möjlighet att lära sig mer om andra klubbar och andra kulturer. Vänklubbsverksamhet har inte till avsikt att övertyga andra klubbar att de skall drivas på samma sätt som den egna klubben, ej heller för att erhålla finansiellt eller materiellt stöd.

Val av en vänklubb

Valet av en vänklubb varierar från en klubb till en annan. Vänklubbar kan uppstå:

I det sistnämnda fallet kontaktar en klubbs IR-ordförande distriktets IR-ordförande för vänklubbsförslag. Distriktets IR-ordförande kontaktar distriktsguvernören för att se om det finns ett aktivt vänskapsprogram på distriktsnivå. 

Om distriktet inte deltar i något sådant vänklubbsprogram kan klubben söka på vänklubbslistan online, på Hitta en klubb eller acceptera ett förslag från IR-ordföranden. När man väljer en vänklubb bör man tänka på likheter i historik, kultur och språk.  

De flesta vänklubbar upplever inga större språkproblem. Om en översättare behövs kan hjälp efterfrågas bland andra klubbmedlemmar, deras familjer och bekanta eller studenter/lärare som kan språk. Eller använd ett tredje språk som förstås av medlemmarna i båda klubbarna.

Om ni, inom rimlig tid (tre månader), inte får något svar på en första vänklubbsbegäran, kan klubbens IR-ordförande begära att distriktets IR-ordförande eller distriktsguvernören agerar.

Utveckla en vänklubbsrelation

Den första korrespondensen bör innehålla: 

Om inbjudan till vänklubbsrelation accepteras, meddelar den lokala klubbens IR-ordförande distriktets IR-ordförande. Ärendet är då avslutat på distriktsnivå. De två klubbarna fortsätter sin vänskap genom utbyte av:

En del klubbar byter medlemslistor så att medlemmar och deras familjer kan korrespondera. I en del fall skriver skolbarn till andra skolbarn på vänklubbens hemort. Vänklubbarna kan även överväga att genomföra ett gemensamt serviceprojekt i ett annat land. Detta är dock en frivillig och ömsesidig strävan. Båda klubbarna bör bidra .

Erkännande för vänklubbar

Sedan klubbarna blivit vänner (detta tar normalt minst ett år), kan de ansöka om ett internationellt vänklubbstygmärke som erkännande. Klubbar som ingår ytterligare vänklubbsrelationer inom samma år får ett gratulationsbrev. Klubbar kan bara få en vänklubbsutmärkelse per år.  

För mer information, kontakta oss.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting