Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Internationella relationer  >  Vänklubbsverksamhet  >  Riktlinjer för vänklubbar

Riktlinjer för vänklubbar

Vänklubbsverksamhet ger lion- och leomedlemmar möjlighet att lära sig mer om andra klubbar och andra kulturer. Vänklubbsverksamhet har inte till avsikt att övertyga andra klubbar att de skall drivas på samma sätt som den egna klubben, ej heller för att erhålla finansiellt eller materiellt stöd.

Val av en vänklubb

Valet av en vänklubb varierar från en klubb till en annan. Vänklubbar kan uppstå: