Riktlinjer för vänklubbar

Vänklubbsverksamhet ger lion- och leomedlemmar möjlighet att lära sig mer om andra klubbar och andra kulturer. Vänklubbsverksamhet har inte till avsikt att övertyga andra klubbar att de skall drivas på samma sätt som den egna klubben, ej heller för att erhålla finansiellt eller materiellt stöd.

Val av en vänklubb

Valet av en vänklubb varierar från en klubb till en annan. Vänklubbar kan uppstå:

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting