Riktlinjer för vänklubbar

Val av en vänklubb

Även om Lions Clubs Internationals huvudkontor inte har en lista över klubbar som är intresserade av vänklubbar kan följande resurser vara till hjälp att få kontakt med klubbar i andra länder:

Erkännande för vänklubbar

Efter att klubbarna har upprättat vänklubbsförbindelsen kan de ansöka om ett tygmärke till klubbstandaret. Lions Clubs International begränsar inte antalet internationella vänskapsband bland klubbar, men bara en vänskapsrelation per klubb per verksamhetsår får ett erkännande med ett tygmärke och brev.

Utmärkelse för vänklubbsverksamhet ger erkännande för deltagande i det internationella vänklubbsprogrammet. Klubben får inte erkännande varje år för vänklubbsdeltagandet. Det snarare förväntas att vänklubbsrelationen fortsätter.

Klubben kan bara få en utmärkelse till om den går in i en ny vänklubbsrelation ett annat år.


För mer information, kontakta oss.

Service Activities Divisions telefon: 630 571 5466
Fax: 630-571-1692
E-post: programs@lionsclubs.org

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting