Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Vänklubbsverksamhet


print

Det internationella programmet för vänklubbsverksamhet är en frivillig och ömsesidig överenskommelse mellan klubbar i olika länder. Lionklubbar och leoklubbar kan delta, men koppling ska bara göras mellan lika klubbar, det vill säga lionklubbar med lionklubbar och leoklubbar med leoklubbar.

Vänklubbsverksamhet ger möjlighet att bekanta sig med en annan klubb och dess kultur. Internationell vänklubbsverksamhet har till syfte att på ett aktivt sätt illustrera föreningens tredje syfte, Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan folk i världen.

Internationell vänskap

Medlemmar i internationella organisationer utvecklar ofta internationell vänskap. Detta gäller verkligen för lion- och leomedlemmar som besöker internationella forum eller kongresser. 

Efter ett första möte fortsätter lion- och leomedlemmar ofta vänskapen genom korrespondens över världen. Efter många månader eller år kanske de två klubbarna bestämmer sig för att  formalisera vänskapen som internationella vänklubbar. 

Då kan de två klubbarna bestämma sig för att underteckna en ansökan om erkännande för internationell vänklubbsverksamhet och bli vänklubbar. Ofta ordnar klubbarna en formell  undertecknandeceremoni för att fira den officiella vänklubbsrelationen. 

För mer information om Lions Clubs International, kontakta oss.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting