Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Vänklubbsverksamhet


print

Internationella vänklubbsprogrammet främjar organisationens tredje syfte: Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. Genom det här programmet kan både lion- och leomedlemmar få möjlighet att knyta formella vänskapsband med klubbar i andra länder, lära sig om olika kulturer, utbyta erfarenheter och idéer om vad det betyder att vara med i Lions, samt lägga till en internationell dimension till sina servicemål. Vänklubbar innebär en frivillig och ömsesidig överenskommelse mellan två klubbar (inbördes för lion- respektive leoklubbar) och kan handla om så mycket utbyte och samarbete som de två klubbarna önskar.

Lära sig och hjälpa genom vänklubbar

Vänklubbsverksamhet är en utmärkt möjlighet för lionmedlemmar att utöka sina servicemål utanför landets gränser. När så är möjligt uppmuntras vänklubbar att finna möjligheter att tjäna tillsammans. Med hjälp av sociala media och virtuell kommunikationsverktyg kan klubbar planera en gemensam aktivitet, rapportera resultat och dela med sig av bilder och berättelser med sina lionvänner. Nedan finns några tips om hur man sätter igång.

  • Starta en Facebook-grupp där medlemmarna kan presentera sig, hålla kontakt, lägga upp bilder på klubbaktiviteter och serviceprojekt osv.
  • Samarbeta för att ta fram en målformulering som beskriver syftet med vänskapsrelationen och vad de två klubbarna önskar uträtta tillsammans.
  • Anordna två identiska och serviceprojekt samtidigt – ett på respektive hemort. Använd Facebook, e-post och Skype för att diskutera idéer och utbyta tips. Efter att projekten genomförts kan ni utbyta foton och erfarenheter.
  • Om möjligt kan ni planera ett besök till vänklubbens land och delta i en serviceaktivitet på plats. Eller bjud in er vänklubb att delta i en aktivitet eller ett evenemang på er hemort.
  • Undersök möjligheten att anordna en sjukvårds-, utbildnings- eller sanitär- och rent vattenrelaterad resa till vänklubbens hemort och att ansöka om ett internationellt assistansanslag (IAG).
  • Kom ihåg att rapportera vänklubbsrelaterade serviceaktiviteter genom MyLCI.


Gå igenom Riktlinjer för vänklubbsverksamhet.

Ansök om ett tygmärke som vänklubbsutmärkelse.


För mer information om internationell vänklubbsverksamhet, kontakta oss.

Service Activities Division
Tel: 630 571 5466
Fax: 630 571 1692
E-post: programs@lionsclubs.org

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting