Vänklubbsverksamhet

Internationella vänklubbsprogrammet främjar organisationens tredje syfte: Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. Genom det här programmet kan både lion- och leomedlemmar få möjlighet att knyta formella vänskapsband med klubbar i andra länder, lära sig om olika kulturer, utbyta erfarenheter och idéer om vad det betyder att vara med i Lions, samt lägga till en internationell dimension till sina servicemål. Vänklubbar innebär en frivillig och ömsesidig överenskommelse mellan två klubbar (inbördes för lion- respektive leoklubbar) och kan handla om så mycket utbyte och samarbete som de två klubbarna önskar.

Lära sig och hjälpa genom vänklubbar

Vänklubbsverksamhet är en utmärkt möjlighet för lionmedlemmar att utöka sina servicemål utanför landets gränser. När så är möjligt uppmuntras vänklubbar att finna möjligheter att tjäna tillsammans. Med hjälp av sociala media och virtuell kommunikationsverktyg kan klubbar planera en gemensam aktivitet, rapportera resultat och dela med sig av bilder och berättelser med sina lionvänner. Nedan finns några tips om hur man sätter igång.


Gå igenom Riktlinjer för vänklubbsverksamhet.

Ansök om ett tygmärke som vänklubbsutmärkelse.


För mer information om internationell vänklubbsverksamhet, kontakta oss.

Service Activities Division
Tel: 630 571 5466
Fax: 630 571 1692
E-post: programs@lionsclubs.org

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting