Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Yrkesutbildningshjälp


print

Lionklubbar i industriländerna kan ge stipendier till behövande studenter genom lionklubbar i utvecklingsländerna. Barn till lionmedlemmar kan inte komma ifråga. Programmet är avsett att hjälpa de allra fattigaste studenterna. Hjälpen ges främst till studenter inom hantverk även om studenter inom akademiska utbildningar också kan komma ifråga.

Studenten ska vara kvar i sitt hemland för sina fortsatta studier.

Förfaringssätt

BIDRAGSKLUBBEN i ett industriland går med på att ge ett stipendium till en behövande student via en lionklubb i ett utvecklingsland.  Villkoren för att ge ett stipendium bestäms helt av BIDRAGSKLUBBEN.  ÖVERVAKANDE KLUBB i ett utvecklingsland utser en student enligt de krav som fastställts av BIDRAGSKLUBBEN.  ÖVERVAKANDE KLUBB hjälper också studenten och ser till att han/hon hela tiden hedrar lionandan både inför klubbarna och i samhället.

Stipendiesumman bör bestämmas utifrån den ekonomiska standarden i berörda länder och områden.

Krav på studenten

Följande punkter är förslag på de krav BIDRAGSKLUBBEN kan ställa.

  • Ska behöva ekonomiskt stöd.
  • Ska lämna in rapporter enligt uppställda krav till ÖVERVAKANDE KLUBB och BIDRAGSKLUBB med uttalanden från instruktör och/eller lärare om framsteg, vitsord och uppförande.
  • Ska sända in kopia på alla inskrivningsdokument till ÖVERVAKANDE KLUBB och BIDRAGSKLUBB.
  • Ska upprätthålla en korrespondens med BIDRAGSKLUBBEN.
  • Ska om möjligt skicka foton av familjen och sig själv till BIDRAGSKLUBBEN.
  • Ska sända en kopia på utbildningsbevis till ÖVERVAKANDE KLUBB och BIDRAGSKLUBB.
  • Ska ställa upp inför lionklubb/ar och dela med sig av sina intryck och erfarenheter.

* Lions Clubs International Foundation (LCIF) har en del medel tillgängliga som hjälp till yrkesutbildningsprogram för handikappade. För information, kontakta LCIF.

För att begära eller erbjuda yrkesutbildningsassistans, använd Lion-till-Lion-databasen.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting