Internationellt kulturutbyte

Folk tittar på affischerEfter offentlig visning av konst, essäer, handarbete, poesi eller musikkompositioner i hemlandet ordnar ofta andra lionklubbar offentlig visning av dessa kulturarbeten på andra platser i världen. Dessa är internationella kulturutbyten mellan olika lionklubbar.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting