Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Lions deklaration om fred


print

TrapporPresenterad inför FN,
New York, New York

14 mars 1988

Men där friden slås sönder av militära konflikter, där miljoner människor inte har tillgång – eller otillräcklig tillgång – till grundläggande behov såsom mat, vatten, kläder och tak över huvudet, där delar av samhället hemsöks av sjukdomar eller naturkatastrofer, hur kan det råda fred hos alla?

Strävan efter sann fred måste innefatta ett erkännande av en gemensam värdighet för alla människor i världssamfundet.  Fred uppkommer genom förståelse, tolerans, vänskap och assistans baserad på tron att människor, trots skillnader i ras, etniskt eller kulturellt arv, har en gemensam mänsklighet.

Sedan The International Association of Lions Clubs grundades år 1917 har föreningen erkänt den fundamentala verkligheten i vår tid – att enskilda, samhälleliga eller nationella intressen inte kan uppnås isolerade från världens intressen. Lionandans första mål, "att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk", är mycket lik FN:s skäl att finnas.  Det är talande att lionmedlemmar hade en ledande roll i aktiviteterna när FN grundades i San Francisco, Kalifornien, år 1945.

Men lionandan är i dag oroad över att den politiska retorik som så ofta uttrycks i kammare som i Säkerhetsrådet och i regeringsbyggnader runt om i världen kan leda till handlingar som kränker freden för hela mänskligheten. The International Association of Lions Clubs uppmanar därför regeringstjänstemän och alla enheter som fattar policybeslut att sätta allmänhetens intresse före det egna intresset. Vi kräver att dessa representanter anstränger sig bättre, inser behovet av större uthållighet i att undvika handlingar som provocerar till våld och därmed förstör freden.

En enskild handling av en enskild person eller ett enskilt land kan i sig verka ha liten betydelse, men när den läggs till projekt i hundratals samhällen och i samarbete mellan miljontals människor, återspeglar totalbilden insatsens stora betydelse som ett instrument för internationell goodwill och fred.

Vi kan inte göra framsteg, ha någon verklig frihet, någon verklig fred om vi hela tiden måste vara på vår vakt mot krigshot i en värld full av fruktan, misstro, avundsjuka och historisk fientlighet Lionandan erbjuder ett nätverk med 39 000 lionklubbar i 162 länder som bevis för att individer med olika tro och kultur kan samarbeta för det gemensammas bästa. Samarbetsprojekten för dessa klubbar inom internationella relationer illustrerar att fred inte är en tom dröm, utan en levande och viktig verklighet.

Därför uppmanar vi ledare i regeringar och lagstiftande församlingar att vara medvetna om sin stora potential som effektiva instrument för att främja internationell fred, att vara känsliga infor världens mänskliga behov, att vara medvetna om att vi människor är beroende av varandra i världssamfundet, och att på nytt bekräfta att de åtar sig att samarbeta för att uppnå det mål vi alla strävar efter – en övergripande fred.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting