Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Internationellt medicinskt bistånd


print

Lionklubbar har välvilligt hjälpt till med transporter, husrum för släktingar och betalning av läkararvoden. Lions är inte skyldig att ge sådan hjälp men uppmuntras ofta att göra det när så kan ske.

Innan Lions ställer upp och hjälper till vid ett medicinskt behov rekommenderar vi att de undersöker frågor såsom bedömning av sjukhus och läkararvoden. Innan man åtar sig att hjälpa till måste man känna till totalbilden.  

En del vårdinrättningar har en bra relation med lionklubbar. De erbjuder rabatterad eller fri vård för patienter från hela världen. Det enda kravet är att en lionklubb eller ett distrikt remitterar patienten. Information om sådana inrättningar ska ges till Program Development Department på internationella huvudkontoret.

Men i alla dessa fall har patienten eller sponsrande klubb eller distrikt ansvar för transportkostnader till och från dessa inrättningar.

För att beställa eller erbjuda internationell medicinsk assistans, använd Lion-till-Lion-databasen.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting