Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Information för ordförande för internationella relationer


print

Distriktets ordförande för internationella relationer tillsätts av distriktsguvernören för att ge klubbar den assistans de behöver för att anordna serviceprojekt för internationella relationer i sina distrikt. 

Ansvarsområden för ordförande för internationella relationer

Tillgängliga resurser

Utmärkelse för ordförande

Guvernörsrådsordförande och distriktsguvernörer får tilldela multipeldistriktets eller distriktets ordförande för internationella relationer ett uppskattningsdiplom efter fullgörande av ett framgångsrikt år.

Läs mer om utmärkelser för internationella relationer.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting