Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Syn till alla


print

"Globalt kan upp till 80 % av synnedsättning och blindhet bland vuxna förhindras eller behandlas."  (WHO).  Lionmedlemmar har möjlighet att visa styrkan med och effekten av vårt globala nätverk genom att delta i en speciell servicekampanj, ”Syn till alla”.

Syn till alla till glädje för 25 miljoner människor och delta i hundraårsjubileets hjälputmaning!

Under oktober månad inbjuder vi dig och din klubb att, tillsammans med Lions över hela världen, leda kampen mot blindhet.  Projekt kan genomföras under månaden för att uppmuntra klubbarnas medlemmar att göra en skillnad på hemorten.  Sprid information om att förhindra synförlust, eller hjälp dem som lever med blindhet och nedsatt syn.

Kampanjresurser

Använd följande resurser för att planera och främja ert globala servicekampanjsprojekt ”Syn till alla”.

  • Upprop, flygblad: Få en översikt över globala servicekampanjen ”Syn till alla” – och idéer till en flygande start på projektet. New
  • Planeringshandbok: Använd denna stegvisa metod för att anordna en egen global servicekampanj för ”Syn till alla". New
  • Projektidéer: Granska idéer som din klubb kan använda för att delta i kampanjen. Det finns oändligt många möjligheter. New
  • Pressmeddelande: Skicka ett pressmeddelande till lokala medier för att uppmuntra dem att publicera ert projekt ”Syn till alla”.

Dela med er av er framgång

Hjälp till att sprida information!  Uppmuntra klubbens tjänstemän att rapportera serviceaktiviteter via MyLCI, vårt online medlems- och aktivitetsrapporteringssystem.  För mer information, besök MyLCI på http://mylci.lionsclubs.org och gå igenom Vanliga frågor om rapportering av serviceaktiviteter.  Lionklubbar som deltar och rapporterar aktiviteter via MyLCI:s online serviceaktivitetsrapport får ett särskilt tygmärke som erkännande för sina bidrag till service.

Lions Syn för alla - Synresa (Honduras)

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting