Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Syn till alla


print

"Syn till alla" – global servicekampanj

Någonstans i världen blir en person blind var femte sekund och dina insatser kan hjälpa till att stoppa denna trend. I oktober varje år har lionmedlemmar en möjlighet att visa styrkan med och effekten av vårt globala nätverk under en speciell servicekampanj, ”Syn till alla”.

Agera nu

Under oktober månad inbjuder vi dig och din klubb att, tillsammans med Lions över hela världen, leda kampen mot blindhet. Hjälp oss sprida information om vikten av göra något på Världssyndagen som firas i oktober varje år. Klubben kan också under hela månaden genomföra projekt där medlemmarna gör en skillnad i samhället, genom att hjälpa dem som är blinda eller har nedsatt syn.

Resurser

Följande resurser finns för att planera och främja ert globala servicekampanjprojekt ”Syn till alla”.

  • Upprop, flygblad: Få en översikt över globala servicekampanjen ”Syn till alla” – och idéer till en flygande start på projektet.
  • Planeringsguide: Använd denna stegvisa metod för att anordna en egen global servicekampanj för ”Syn till alla".
  • Projektidéer: Granska idéer som din klubb kan använda för att delta i kampanjen. Det finns oändligt många möjligheter.
  • Pressmeddelande: Skicka ett pressmeddelande till lokala medier för att uppmuntra dem att publicera ert projekt ”Syn till alla”.

För mer information

För mer information om globala servicekampanjen ”Syn till alla”, kontakta oss i dag.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting