Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lindra hungersnöd


print

"Nästan en miljard människor i världen går till sängs hungriga i kväll, och 200 miljoner av dessa är barn." (USAID). Lionmedlemmar har en möjlighet att visa styrkan med vårt globala nätverk under en speciell servicekampanj, ”Lindra hungersnöd”.


Lindra hungersnöd till glädje för 25 miljoner människor och delta i hundraårsjubileets hjälputmaning!

Under december och januari inbjuder vi dig och din klubb att tillsammans med lionmedlemmar runtom i världen hjälpa till att lindra hungersnöd.

  • Anordna projekt som får era klubbmedlemmar att göra en insats i samhället – genom att hjälpa dem som inte har tillräckligt att äta.
  • Besök The Global FoodBanking Network eller Feeding America för möjligheter till frivilliginsatser i din närhet.  Titta på inspelade webbinarier med experter från dessa två partnerorganisationer.
  • Fundera över andra serviceprojekt som att förbereda och dela ut matkorgar till behövande familjer, eller plantera en grönsaksträdgård på hemorten.
  • Visa 2013 års rapport, “Healthy People Depend on Healthy Food Systems”, framtagen av FN:s Food and Agriculture Organization (FAO).

Kampanjresurser

Använd följande resurser för att planera och främja ert globala servicekampanjsprojekt ”Lindra hungersnöd”.

  • Upprop, flygblad: Få en översikt över globala servicekampanjen ”Lindra hungersnöd” – och idéer till en flygande start på projektet.  New
  • Planeringshandbok: Använd denna stegvisa metod för att anordna ett eget projekt för ”Lindra hungersnöd”.  New
  • Projektidéer: Granska idéer som din klubb kan använda för att delta i kampanjen.  New
  • Matinsamling, projektblad: Använd det här projektbladet för att anordna en matinsamling och lindra hunger.
  • Pressmeddelande: Skicka ett pressmeddelande till lokala media för att få hjälp att offentliggöra projektet ”Lindra hungersnöd”.

Dela med er av er framgång

Hjälp till att sprida information!  Uppmuntra klubbens tjänstemän att rapportera serviceaktiviteter via MyLCI, vårt online medlems- och aktivitetsrapporteringssystem.  För mer information, besök MyLCI på http://mylci.lionsclubs.org och gå igenom Vanliga frågor om rapportering av serviceaktiviteter.  Lionklubbar som deltar och rapporterar aktiviteter via MyLCI:s online serviceaktivitetsrapport får ett särskilt tygmärke som erkännande för sina bidrag till service.


Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting