Lindra hungersnöd

"Nästan en miljard människor i världen går till sängs hungriga i kväll, och 200 miljoner av dessa är barn." (USAID). Lionmedlemmar har en möjlighet att visa styrkan med vårt globala nätverk under en speciell servicekampanj, ”Lindra hungersnöd”.


Lindra hungersnöd till glädje för 25 miljoner människor och delta i hundraårsjubileets hjälputmaning!

Under december och januari inbjuder vi dig och din klubb att tillsammans med lionmedlemmar runtom i världen hjälpa till att lindra hungersnöd.

Kampanjresurser

Använd följande resurser för att planera och främja ert globala servicekampanjsprojekt ”Lindra hungersnöd”.

Dela med er av er framgång

Hjälp till att sprida information!  Uppmuntra klubbens tjänstemän att rapportera serviceaktiviteter via MyLCI, vårt online medlems- och aktivitetsrapporteringssystem.  För mer information, besök MyLCI på http://mylci.lionsclubs.org och gå igenom Vanliga frågor om rapportering av serviceaktiviteter.  Lionklubbar som deltar och rapporterar aktiviteter via MyLCI:s online serviceaktivitetsrapport får ett särskilt tygmärke som erkännande för sina bidrag till service.


© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting