Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Värna om vår miljö


print

Miljön är ett stort problem för samhällen och människor runtom i världen. Bara under förra århundradet förlorade världen mer än 80 procent av sina ursprungliga skogar, som är en försörjningskälla, ett skydd mot naturkatastrofer och som tar upp koldioxidutsläpp som annars leder till global uppvärmning. 

Lionmedlemmar har möjlighet att rikta uppmärksamheten på miljön och visa styrkan med vårt globala nätverk under en speciell servicekampanj, Värna om vår miljö.

Värna om miljön till glädje för 25 miljoner människor och delta i hundraårsjubileets hjälputmaning!

Under april inbjuder vi er klubb att hjälpa lionmedlemmar runtom i världen att värna om miljön. Hjälp oss sprida information om vikten av att värna om vår miljö i samband med Jordens dag. Eller anordna praktiska projekt under hela månaden som mobiliserar era klubbmedlemmar för att förbättra er miljö på hemorten. 

Kampanjresurser

Använd följande resurser för att planera och främja ert globala servicekampanjsprojekt ”Värna om vår miljö”.

  • Upprop, flygblad: Få en översikt över globala servicekampanjen ”Värna om vår miljö” – och idéer till en flygande start på projektet. *NYTT
  • Planeringshandbok: Använd den här stegvisa metoden för att starta ett eget projekt för “Värna om vår miljö”. *NYTT
  • Projektidéer: Granska idéer som din klubb kan använda för att delta i kampanjen.  Det finns oändligt många möjligheter. *NYTT
  • Pressmeddelande: Skicka ut ett pressmeddelande till lokala media för att hjälpa till med publicitet kring projektet “Värna om vår miljö”.

Dela med er av er framgång

Hjälp till att sprida information! Uppmuntra klubbens tjänstemän att rapportera serviceaktiviteter via MyLCI, vårt online medlems- och aktivitetsrapporteringssystem. För mer information, besök MyLCI på http://mylci.lionsclubs.org och gå igenom våra Vanliga frågor om rapportering av serviceaktiviteter. Lionklubbar som deltar och rapporterar aktiviteter via MyLCI:s online serviceaktivitetsrapport får ett särskilt tygmärke som erkännande för sina bidrag till service.

Lions värnar om miljön *NYTT

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting