Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Family and Friends Month
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Globala servicekampanjer  >  Värna om vår miljö

Värna om vår miljö

Global servicekampanj ”Värna om vår miljö”

Miljön är ett stort problem för samhällen och människor runtom i världen:

Lionmedlemmar har möjlighet att rikta uppmärksamheten på miljön och visa styrkan med vårt globala nätverk under en speciell servicekampanj, Värna om vår miljö.

Agera nu

Under april inbjuder vi er klubb att hjälpa lionmedlemmar runtom i världen att värna om miljön. Hjälp oss sprida information om vikten av att värna om vår miljö i samband med Jordens dag. Eller anordna praktiska projekt under hela månaden som mobiliserar era klubbmedlemmar för att förbättra er miljö på hemorten. 

Kampanjresurser

Använd följande resurser för att planera och främja ert globala servicekampanjsprojekt ”Värna om vår miljö”.