Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Family and Friends Month
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Globala servicekampanjer  >  Globala servicekampanjer

Globala servicekampanjer

Globala servicekampanjer


Tack vare våra hjälpinsatser har Lions påverkat livet för miljoner människor. Nu mer än någonsin har vi möjlighet att utöka vårt nätverk av omtanke. För att visa denna styrka har Lions medlemmar möjlighet att delta i fyra speciella servicekampanjer.

Engagera ungdomar

Augusti – Engagera ungdomar
Bjud in leomedlemmar och ungdomar i ditt område till att planera och delta i ett serviceprojekt. Projekt kan vara städning i närområdet, ett besök på ett äldreboende eller på ett barnsjukhus. Om ungdomar ges tillfälle att planera och leda serviceprojekt får de möjlighet att lära sig nya färdigheter och förstå betydelsen av hjälpinsatser.

Syn till alla

Oktober – Engagera ungdomar
Planera synvårdsprojekt och arbeta med de synskadade.  Många klubbar uppmärksammar redan Lions världsyndag i oktober. Detta är en lämplig månad att genomföra synundersökningar, hjälpa till vid Lions glasögonåtervinningscenter, samla in begagnade glasögon eller någon annan aktivitet till förmån för människor med nedsatt syn.

Lindra hungersnöd

December/januari – Lindra hungersnöd
Samla in mat och genomför andra projekt till förmån för dem som lider av hunger. På grund av den ekonomiska situationen i samhället har många hjälporganisationer svårt att tillgodose de ökande behoven. Hjälp till att lindra hungersnöd genom att genomföra evenemang runt årsskiftet där mat samlas in och distribueras.

Värna om vår planet

April – Värna om vår miljö
Genomför projekt som förbättrar och skyddvärnar om miljön. Städa längs vägar, plantera träd eller genomför en lokal ”Earth Day” som stödjer återvinning av aluminiumburkar, plastflaskor, begagnade mobiltelefoner och batterier.

 

För mer information

För att lära er hur er klubb kan engagera sig i globala servicekampanjer, kontakta oss i dag.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting