Globala servicekampanjer

Globala servicekampanjer

I nästan 100 år har lionmedlemmar hängivet tjänat på sina hemorter och bidragit till utveckling och välfärd för miljoner människor runtom i världen. Nu ser vi fram emot vårt hundraårsjubileum och våra medlemmar uppmuntras att hjälpa till att nå målet för hundraårsjubileets hjälputmaning att tjäna 100 miljoner människor till december 2017 genom att delta i globala servicekampanjer.

Engagera ungdomar

Augusti – Engagera ungdomar
Bjud in leomedlemmar och ungdomar i ditt område till att planera och delta i ett serviceprojekt. Projekt kan vara städning i närområdet, ett besök på ett äldreboende eller på ett barnsjukhus. Om ungdomar ges tillfälle att planera och leda serviceprojekt får de möjlighet att lära sig nya färdigheter och förstå betydelsen av hjälpinsatser.

Syn till alla

Oktober – Syn till alla
Planera synvårdsprojekt och arbeta med de synskadade.  Många klubbar uppmärksammar redan Lions världssyndag i oktober. Detta är en lämplig månad att genomföra synundersökningar, hjälpa till vid ett Lions glasögonåtervinningscenter, samla in begagnade glasögon eller någon annan aktivitet till förmån för människor med nedsatt syn.

Lindra hungersnöd

December/januari – Lindra hungersnöd
Samla in mat och genomför andra projekt till förmån för dem som lider av hunger. På grund av den ekonomiska situationen i samhället har många hjälporganisationer svårt att tillgodose de ökande behoven. Hjälp till att lindra hungersnöd genom att genomföra evenemang runt årsskiftet där mat samlas in och distribueras.

Värna om vår planet

April – Värna om vår miljö
Genomför projekt som förbättrar och värnar om miljön. Städa längs vägar, plantera träd eller genomför en lokal ”Earth Day” som stödjer återvinning av aluminiumburkar, plastflaskor, begagnade mobiltelefoner och batterier.

 

För mer information

För mer information om hur er klubb kan engagera sig i globala servicekampanjer och delta i vårt hundraårsfirande, besök www.lionsclubs.org/servicechallenge

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting