Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Engagera ungdomar


print

”Engagera ungdomar” global servicekampanj

Ett växande antal studier visar att ungdomar som engagerar sig i meningsfulla serviceprojekt upplever en mängd positiva resultat. Lions har en otrolig möjlighet att engagera ungdomar genom att utveckla program de kan relatera till samt genom att uppmuntra deras åsikter och deltagande i planeringsprocessen. Att ge ungdomar tillfälle att planera och leda serviceprojekt hjälper dem att lära sig värdefulla färdigheter och förstå betydelsen av hjälpinsatser.

Agera nu

Under augusti inbjuder vi dig och din klubb att gå samman med medlemmar runtom i världen och uppmärksamma styrkan av ungdomsengagemang. Hjälp oss att sätta fokus på ungdomar genom att planera aktiviteter i samband med FN:s internationella ungdomsdag, som firas i augusti varje år. eller under hela månaden genomföra projekt som engagerar ungdomar och lära dem betydelsen av att hjälpa människor i nöd.

Resurser

Följande resurser finns för att planera och främja ert globala servicekampanjsprojekt ”Engagera ungdomar”.

  • Pressmeddelande: Skicka ett pressmeddelande till lokala media för att uppmuntra dem att publicera er globala servicekampanj ”Engagera ungdomar”.
  • Upprop, flygblad: Få en översikt över globala servicekampanjen ”Engagera ungdomar” – och idéer till en flygande start på projektet.
  • Planeringshandbok: Använd denna stegvisa metod för att anordna en egen global servicekampanj ”Engagera ungdomar”.
  • Projektidéer: Gå igenom idéer som du och din klubb kan använda för att samarbeta med ungdomar för att utveckla ett viktigt serviceprojekt under augusti månad som får stor betydelse på er hemort. Det finns oändligt många möjligheter.

För mer information

För mer information om globala servicekampanjen ”Engagera ungdomar”, kontakta oss i dag.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting