Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Globala servicekampanjer  >  Engagera ungdomar

Engagera ungdomar

Ett växande antal studier visar att ungdomar som engagerar sig i meningsfulla serviceprojekt upplever en mängd positiva resultat. Lions har en otrolig möjlighet att engagera ungdomar genom att utveckla program de kan relatera till samt uppmuntra deras åsikter och deltagande i planeringsprocessen. Att ge ungdomar tillfälle att planera och leda serviceprojekt hjälper dem att lära sig värdefulla färdigheter och förstå betydelsen av hjälpinsatser.

Engagera ungdomar till glädje för 25 miljoner människor och delta i hundraårsjubileets hjälputmaning!

Under augusti inbjuder vi dig och din klubb att gå samman med medlemmar runtom i världen och uppmärksamma styrkan av ungdomsengagemang. Visa ditt engagemang för att utveckla ungdomar genom att planera aktiviteter i samband med FN:s internationella ungdomsdag, som firas i augusti varje år. Eller genomför projekt under hela månaden som engagerar ungdomar och får fart på dem att hjälpa på hemorten.

Kampanjresurser

Följande resurser finns för att hjälpa lionmedlemmar planera och främja ert framtida globala servicekampanjsprojekt ”Engagera ungdomar”.

Dela med er av er framgång

Hjälp till att sprida information! Uppmuntra klubbens tjänstemän att rapportera serviceaktiviteter via MyLCI, vårt online medlems- och aktivitetsrapporteringssystem. För mer information, besök MyLCI och läs Vanliga frågor om rapportering av serviceaktiviteter. Lionklubbar som deltar och rapporterar aktiviteter via MyLCI:s online serviceaktivitetsrapport får ett särskilt tygmärke som erkännande för sina bidrag till service.

Lions stödjer ungdomar genom att förhindra mobbning *NYTT

Nyttiga verktyg

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting