Engagera ungdomar

”Engagera ungdomar” global servicekampanj

Ett växande antal studier visar att ungdomar som engagerar sig i meningsfulla serviceprojekt upplever en mängd positiva resultat. Lions har en otrolig möjlighet att engagera ungdomar genom att utveckla program de kan relatera till samt genom att uppmuntra deras åsikter och deltagande i planeringsprocessen. Att ge ungdomar tillfälle att planera och leda serviceprojekt hjälper dem att lära sig värdefulla färdigheter och förstå betydelsen av hjälpinsatser.

Agera nu

Under augusti inbjuder vi dig och din klubb att gå samman med medlemmar runtom i världen och uppmärksamma styrkan av ungdomsengagemang. Hjälp oss att sätta fokus på ungdomar genom att planera aktiviteter i samband med FN:s internationella ungdomsdag, som firas i augusti varje år. eller under hela månaden genomföra projekt som engagerar ungdomar och lära dem betydelsen av att hjälpa människor i nöd.

Resurser

Följande resurser finns för att planera och främja ert globala servicekampanjsprojekt ”Engagera ungdomar”.

För mer information

För mer information om globala servicekampanjen ”Engagera ungdomar”, kontakta oss i dag.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting