Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Katastroberedskap och insatser  >  Internationella Röda Korset och Röda Halvmånen

Internationella Röda Korset och Röda Halvmånen

Utbildning i katastrofberedskap

I mars 2009 undertecknade Lions Clubs International en avsiktsförklaring med Internationella Röda Korset och Röda Halvmånen. Detta partnerskap uppmuntrar lionmedlemmar att delta i Röda Korsets utbildning i och planering för katastrofberedskap.   

Det finns många möjligheter att få utbildning i katastrofberedskap: arbeta i en rådgivande kommitté på hemorten, anordna blodgivarkampanjer, fokusera på utsatta människor som skulle behöva extra hjälp vid en katastrof, hjälpa till med lokala katastrofövningar och utbilda allmänheten om virusepidemier.

För mer information

Läs en artikel om detta för Lions historiska partnerskap med Röda Korset som var publicerad i huvudkontorets utgåva av tidningen LION.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting