Katastrofberedskap och insatser

Lions tjänster för katastrofberedskaps- och hjälpinsatsprojekt

När en katastrof inträffar agerar Lions och mobiliserar för att hjälpa samhället. Lionmedlemmar uppmuntras att samarbete med lokala myndigheter för att förebygga och agera vid en natur-, skapad eller hälsovårdskatastrof.

Program och resurser

KatastrofhjälpLions ALERT-program
  
Lions ALERT-ordförandeLion-till-Lion: Databas med resurser och hjälp
   

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting