Lion till Lion: Databas med resursassistans

Lionmedlemmar lastar av en lastbilLion till Lion: Databas med resursassistans

Lion till Lion: Databas med resursassistans gör att du kan donera tjänster som används för att hjälpa behövande. Lionmedlemmar kan beställa eller donera tjänster (erbjuda assistans) till Lions vid nödsituationer och andra behov för humanitära serviceprojekt. Skicka assistansbeställningar, visa aktuella erbjudanden eller donera tjänster till befintliga beställningar genom Lion-till-Lion-assistans.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting