Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions ALERT-planer igång


print

Lionklubbar, distrikt och multipeldistrikt har kontaktat lokala myndigheter och utvecklat Lions ALERT-planer för att ge assistans i händelse av natur-, skapad eller hälsovårdskatastrof.  Exempel på Lions ALERT-planer visas nedan. Hjälp vid orkanen Katrina

 • Skapat databas med frivilliga distrikt 13 H, Ohio, USA. Lions samarbetade med federala myndigheter och lokala sjukvårdsinrättningar för att utveckla en databas med utbildade serviceklubbsvolontärer. 
 • Samla in och dela ut förnödenheter MD 18, Georgia, USA. Lions samarbetade med ett lokalt företag för insamling och leverans av donerade förnödenheter till katastrofoffer.
 • Beredskap för pandemisk influensa distrikt 25-E1, Indiana, USA. Lions åtog sig att hjälpa till under en vaccinationskampanj mot pandemisk influensa.
  • Transport av människor och husdjur MD 50, Hawaii, USA. Lions deltog i utbildningar anordnade av Röda Korset om hur man transporterar befolkningen och deras husdjur till skyddsrum i händelse av en katastrof. Lionmedlemmar tog också fram en Lions ALERT telefonkedja.
  • Lista över utsatta invånare distrikt N-1, New Brunswick, KANADA. Lions tog fram en lista över utsatta invånare, t.ex., åldringar, fysiskt eller mentalt handikappade, som skulle behöva extra hjälp vid en katastrof.
   • Ge livskvalitet MD 101, SVERIGE. Lions samarbetar för närvarande med Räddningsverket i Sverige för att tillhandahålla tält och filtar direkt efter en katastrof.
   • Matserveringsassistans distrikt 201 C1, C2, AUSTRALIEN. Lions hjälper till vid beredskapsövningar inför en nödsituation och ska tillhandahålla matservering efter en katastrof. 

    I en del fall blev Lions ALERT-team nya lionklubbar. 

    • Toronto ALERT Lions Club, Ontario, Kanada. Medlemmarna är lokal katastrofstyrka.
     • Montgomery County Police and Fire Fighters Lions Club, PA, USA. Medlemmarna är lokala poliser och brandmän.

     För information om dessa och andra Lions ALERT-planer, kontakta oss.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting