Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Katastroberedskap och insatser  >  ALERT Program  >  Lions ALERT-planer igång

Lions ALERT-planer igång

Lionklubbar, distrikt och multipeldistrikt har kontaktat lokala myndigheter och utvecklat Lions ALERT-planer för att ge assistans i händelse av natur-, skapad eller hälsovårdskatastrof.  Exempel på Lions ALERT-planer visas nedan. Hjälp vid orkanen Katrina