Lions ALERT-planer igång

Lionklubbar, distrikt och multipeldistrikt har kontaktat lokala myndigheter och utvecklat Lions ALERT-planer för att ge assistans i händelse av natur-, skapad eller hälsovårdskatastrof.  Exempel på Lions ALERT-planer visas nedan. Hjälp vid orkanen Katrina

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting