Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio family-friends

Beredskap för pandemisk influensa


print

I juli 2007 samtyckte International Association of Lions Clubs att hjälpa amerikanska socialdepartementet skicka ut information om beredskap för pandemisk influensa. Organisationen kan samarbeta med hälsovårdsorganisationer i andra länder för att ge liknande livräddande information. 

Riktlinjer för beredskap för pandemisk influensa

Influensabakterier överförs genom nära personlig kontakt, t.ex. att skaka hand, nysa och vidröra samma ytor, såsom dörrhandtag och bordsskivor. För att minimera bakteriespridningen under en pandemi ska man minimera kontakten med andra och följa dessa allmänna riktlinjer.

 • Använd en engångsnäsduk när du nyser eller hostar. Om du inte har en näsduk kan du nysa in i skjortärmen. Att nysa in i handen kan främja bakteriespridningen. 
 • Använd tvål, alkoholbaserade våtservetter eller desinficeringsgel när du tvättar händerna.
 • Undvik kontakt med ögon, näsa eller mun.
 • Stanna hemma om du bär på ett influensavirus. Detta minimerar bakteriespridningen.

Lions kan kommunicera denna viktiga influensainformation via:

 • En lokal presskonferens, Bjuda in en lokal läkare eller annan sjukvårdspersonal som kan förklara hur man minskar bakteriespridningen,
 • Ett pressmeddelande till lokala media,
 • Ett offentligt seminarium på lokal skola, bibliotek, kommuncenter, kyrka eller företag, 
 • En lokal sjukvårdsmässa,
 • Utskick av en informativ broschyr till lokala skolor, daghem, äldreboenden, kommuncentra, kyrkor och lokala bostadsområden,
 • Broschyrer utlagda på offentliga platser, såsom Lions klubbmötesplatser, myndighetskontor, skolor, vårdcentraler, flygplatser, jänrvägsstationer och bussterminaler,
 • Arbetsgivare till lionmedlemmar.

Dessutom kan lionmedlemmar samla in hållbara livsmedel, hygienartiklar och receptfria läkemedel (se förslag i den personliga Lions ALERT-planen nedan) till behövande på hemorten. 

Lions ALERT-plan för hemorten

Många kommuner har redan beredskapsplaner för pandemier. Om så är fallet där du bor kan du som frivillig hjälpa lokala myndigheter och sjukvården att förbereda allmänheten på en sådan katastrofsituation.

På orter utan beredskapsplan för pandemier kan man använda Lions vanliga ALERT-planskoncept för att utveckla en Lions ALERT-beredskapsplan för pandemisk influensa.

Klubb-, distrikts- och multipeldistriktsplaner för Lions ALERT

Lionmedlemmar kan dela med sig av beredskapsinformation genom klubb-, distrikts- och multipeldistriktsbulletiner och webbplatser. E-post är ett annat sätt för utskick av information.

Under en influensapandemi kan lionklubbar vara tvungna att anordna möten via telefonkonferenser och Internet. Detta kan även vara nödvändigt för liondistrikts- och multipeldistriktsmöten och forum.

Personlig Lions ALERT-plan

God personlig hygien hjälper till att minska bakteriespridningen. Men under en pandemi kan följande förberedelser bli nödvändiga.

 • Ät ordentligt och motionera varje dag för att hålla dig frisk.
 • Använd tvål, alkoholbaserade våtservetter eller desinficeringsgel när du tvättar händerna. Rengör ytor som man rör vid ofta, såsom telefoner och tangentbord till datorn.
 • Använd en engångsnäsduk när du nyser eller hostar. Om du inte har en näsduk kan du nysa in i skjortärmen. Att nysa in i handen kan främja bakteriespridningen.
 • Undvik nära kontakt med andra. Överväg alternativ till dagliga rutiner, såsom att arbeta hemifrån och se gudstjänster på TV. 
 • Om en familjemedlem får influensa, bestäm vem som ska sköta om den sjuke.
 • Bunkra upp två veckors förbrukning av dricksvatten, hållbara livsmedel och läkemedel på recept ifall du blir sjuk eller tar hand om en sjuk person och inte kan gå och handla. 
 • Förvänta att en del företag, skolor och allmänna kommunikationer kan stängas tillfället. Tillgången till varor i affärer kan också vara begränsad.
 • Håll dig uppdaterad om sjukvårdsinformation såsom allergier och vilken blodgrupp alla familjemedlemmar har.
 • Ha en kontaktlista för nödsituationer.

För mer information

Information om pandemier finns på följande webbplatser:

För mer information, kontakta oss.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting