Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Family and Friends Month
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Katastroberedskap och insatser  >  ALERT Program  >  Beredskap för pandemisk influensa

Beredskap för pandemisk influensa

I juli 2007 samtyckte International Association of Lions Clubs att hjälpa amerikanska socialdepartementet skicka ut information om beredskap för pandemisk influensa. Organisationen kan samarbeta med hälsovårdsorganisationer i andra länder för att ge liknande livräddande information. 

Riktlinjer för beredskap för pandemisk influensa

Influensabakterier överförs genom nära personlig kontakt, t.ex. att skaka hand, nysa och vidröra samma ytor, såsom dörrhandtag och bordsskivor. För att minimera bakteriespridningen under en pandemi ska man minimera kontakten med andra och följa dessa allmänna riktlinjer.

Lions kan kommunicera denna viktiga influensainformation via:

Dessutom kan lionmedlemmar samla in hållbara livsmedel, hygienartiklar och receptfria läkemedel (se förslag i den personliga Lions ALERT-planen nedan) till behövande på hemorten. 

Lions ALERT-plan för hemorten

Många kommuner har redan beredskapsplaner för pandemier. Om så är fallet där du bor kan du som frivillig hjälpa lokala myndigheter och sjukvården att förbereda allmänheten på en sådan katastrofsituation.

På orter utan beredskapsplan för pandemier kan man använda Lions vanliga ALERT-planskoncept för att utveckla en Lions ALERT-beredskapsplan för pandemisk influensa.

Klubb-, distrikts- och multipeldistriktsplaner för Lions ALERT

Lionmedlemmar kan dela med sig av beredskapsinformation genom klubb-, distrikts- och multipeldistriktsbulletiner och webbplatser. E-post är ett annat sätt för utskick av information.

Under en influensapandemi kan lionklubbar vara tvungna att anordna möten via telefonkonferenser och Internet. Detta kan även vara nödvändigt för liondistrikts- och multipeldistriktsmöten och forum.

Personlig Lions ALERT-plan

God personlig hygien hjälper till att minska bakteriespridningen. Men under en pandemi kan följande förberedelser bli nödvändiga.

För mer information

Information om pandemier finns på följande webbplatser:

För mer information, kontakta oss.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting