Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ansvarsområden för multipeldistriktets Lions ALERT-ordförande


print

Guvernörsrådsordföranden ska tillsätta en lionmedlem på posten som multipeldistriktets Lions ALERT-ordförande. Denna lionmedlem ska uppfylla följande kriterier:  

 • Vara villig att utveckla en handlingsplan i händelse av en lokal nödsituation,
 • Vara insatt i programparametrarna,
 • Ha kunskap om resurserna för Lions ALERT-program,
 • Kunna samarbeta med lokala katastrofassistansresurser,
 • Kunna mobilisera en Lions ALERT-grupp efter att en katastrof har inträffat, 
 • Känna till Lions Club International Foundations (LCIF:s) resurser.

  Ansvarsområden för multipeldistriktets Lions ALERT-ordförande är:  

  • Kännedom om resurserna för Lions ALERT-program, såsom Lions ALERT-handbok (IAD 911), och de (4) checklistorna:

   • Hur man utvecklar en Lions ALERT-plan,
   • Katastrofinsatsmöjligheter,
   • Checklista: Personlig säkerhet
   • Efter att en katastrof slår till.
    • Förmåga att samarbeta med lokala myndigheter vid utvecklandet av en Lions ALERT-plan.

      Innan en katastrof inträffar

      Ansvarsområden för multipeldistriktets Lions ALERT-ordförande:  

      • Utveckla en Lions ALERT-plan för multipeldistriktet,
      • Uppmuntra och främja distriktets Lions ALERT-plan,
      • Ordna utbildningar och seminarier i multipeldistriktet för distriktets Lions ALERT-ordförande,
      • Påminna alla Lions ALERT-ordförande att fylla i en årlig granskning av deras Lions ALERT-plan.

       Efter att en katastrof inträffar

       Ansvarsområden för multipeldistriktets Lions ALERT-ordförande:  

       • Tjäna som centralfigur i att implementera multipeldistriktets Lions ALERT-plan, Kommunicera med klubb-, distrikts- och multipeldistriktsledare och utomstående parter om situationen och vad Lions ALERT-grupp kan uträtta,
       • Hjälpa distrikten att genomföra en Lions ALERT-plan,
       • Uppmuntra distrikten att samarbeta om en naturkatastrof, av människan orsakad katastrof eller sjukdomsepidemi skulle inträffa,
       • Påminna Lions ALERT-gruppens medlemmar att de måste följa säkerhetsföreskrifter,
       • Samarbeta med PR-ordföranden och skicka Lions ALERT-nyheter och bilder till lokala media, 
       • Påminna lionmedlemmar att använda Lions logotypskyltar och bära kläder med Lions logotyp när de arbetar som medlemmar av en Lions ALERT-grupp.

        Multipeldistriktets Lions ALERT-ordförande har ansvar för att belöna teammedlemmar med Lions ALERT-utmärkelser.                       

        • Lions ALERT tygmärke delas ut till alla klubbar, distrikt eller multipeldistrikt som skickar in en Lions ALERT-plan till Lions internationella huvudkontor.
        • Tackdiplom kan laddas ner och delas ut till Lions ALERT-teamets medlemmar.

  Program för läsinsatser

  Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

  Program för läsinsatser


  Rotating pictures of Lions.

  © Lions Clubs International
  300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

  Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting