Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Katastroberedskap och insatser  >  ALERT Program  >  Ansvarsområden för multipeldistriktets Lions ALERT-ordförande

Ansvarsområden för multipeldistriktets Lions ALERT-ordförande

Guvernörsrådsordföranden ska tillsätta en lionmedlem på posten som multipeldistriktets Lions ALERT-ordförande. Denna lionmedlem ska uppfylla följande kriterier: