Ansvarsområden för multipeldistriktets Lions ALERT-ordförande

Guvernörsrådsordföranden ska tillsätta en lionmedlem på posten som multipeldistriktets Lions ALERT-ordförande. Denna lionmedlem ska uppfylla följande kriterier:  

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting