Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Lions ALERT-ordförande


print

Information för Lions ALERT-ordförande

En Lions ALERT-ordförande ska känna till:

  • Efter att ni utvecklat en Lions ALERT-plan, beställ en Lions ALERT tygutmärkelse.
  • Läs om ansvarsområden för distriktets Lions ALERT-ordförande.
  • Läs om ansvarsområden för multipeldistriktets Lions ALERT-ordförande.

Efter en Lions ALERT-teaminsats:

För att begära eller erbjuda humanitär assistans (både i form av personliga tjänster och materiella resurser), visa Lion-till-Lion: Resursassistansdatabas.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting