Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Katastroberedskap och insatser  >  ALERT Program  >  Lions ALERT-ordförande

Lions ALERT-ordförande

Information för Lions ALERT-ordförande

En Lions ALERT-ordförande ska känna till:

Efter en Lions ALERT-teaminsats:

För att begära eller erbjuda humanitär assistans (både i form av personliga tjänster och materiella resurser), visa Lion-till-Lion: Resursassistansdatabas.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting