Lions ALERT-ordförande

Information för Lions ALERT-ordförande

En Lions ALERT-ordförande ska känna till:

Efter en Lions ALERT-teaminsats:

För att begära eller erbjuda humanitär assistans (både i form av personliga tjänster och materiella resurser), visa Lion-till-Lion: Resursassistansdatabas.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting