Lions ALERT-program

Lionmedlemmar med kartongerLions ALERT-programmet,

Lionmedlemmar engagerar sig kontinuerligt i katastrofhjälp runtom i världen. Lions ALERT-program strävar efter att ge specifik vägledning till 46 000 lionklubbar och hjälpa dem att bli mer effektiva i att ge kort- och långsiktigt stöd till katastrofoffer.

Syftet med Lions ALERT-program är att utveckla en handlingsplan för ett katastroffall på Nivå ett (drabbar ett fåtal människor), Nivå två (drabbar ett samhälle) eller Nivå tre (drabbar hundratusentals personer i en region).

Nödläget kan vara en naturkatastrof, en av människan skapad katastrof, eller en sjukvårdskris såsom ett stort utbrott av en (pandemisk) influensa.

För att utveckla en Lions ALERT-plan, utse en Lions ALERT-ordförande som samlar en grupp frivilliga och utbildad räddningspersonal.

För att begära eller erbjuda humanitär assistans (både i form av personliga tjänster och materiella resurser), visa Lion-till-Lion: Resursassistansdatabas

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting