Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Ansvarsområden för distriktets Lions ALERT-ordförande


print

Information för distriktets Lions ALERT-ordförande

Distriktsguvernören ska tillsätta en lionmedlem på posten som distriktets Lions ALERT-ordförande. Denna lionmedlem ska uppfylla följande kriterier:

 • Vara villig att utveckla en handlingsplan i händelse av en lokal nödsituation,
 • Vara insatt i programparametrarna,
 • Ha kunskap om resurserna för Lions ALERT-program,
 • Kunna samarbeta med lokala katastrofassistansresurser,
 • Kunna mobilisera en Lions ALERT-grupp efter att en katastrof har inträffat,
 • Känna till Lions Club International Foundations (LCIF:s) resurser.

Ansvarsområden för distriktets Lions ALERT-ordförande är:

 • Kännedom om resurserna för Lions ALERT-program, såsom Lions ALERT-handbok (IAD 911), och de (4) checklistorna:  

  o Hur man utvecklar en Lions ALERT-plan,

  o Katastrofinsatsmöjligheter,

  o Personlig säkerhet,

  o Efter att en katastrof slår till.

 • Förmåga att samarbeta med lokala myndigheter vid utvecklandet av en Lions ALERT-plan.

Innan en katastrof inträffar

Ansvarsområden för distriktets Lions ALERT-ordförande:

 • Utveckla en Lions ALERT-plan för distriktet,
 • Informera multipeldistriktets Lions ALERT-ordförande om planen,
 • Uppmuntra och främja klubbens Lions ALERT-plan,
 • Ordna utbildningar och seminarier i distriktet för klubbarnas Lions ALERT-ordförande,
 • Påminna alla Lions ALERT-ordförande att genomföra en årlig granskning av sina Lions ALERT-plan.

Efter att en katastrof inträffar

Ansvarsområden för distriktets Lions ALERT-ordförande:

 • Tjäna som centralfigur i att genomföra distriktets Lions ALERT-plan, Kommunicera med distriktets och multipeldistriktets ledare och utomstående parter om situationen och vad Lions ALERT-grupp kan uträtta,
 • Hjälpa klubbarna att genomföra en Lions ALERT-plan,
 • Uppmuntra klubbarna i distriktet att samarbeta om en naturkatastrof, av människan orsakad katastrof eller sjukdomsepidemi skulle inträffa,
 • Påminna Lions ALERT-gruppens medlemmar att de måste följa säkerhetsföreskrifter,
 • Samarbeta med PR-ordföranden och skicka Lions ALERT-nyheter och bilder till lokala media,
 • Påminna lionmedlemmarna att använda Lions logotypskyltar och bära kläder med Lions logotyp när de arbetar som medlemmar av en Lions ALERT-grupp.

Distriktets Lions ALERT-ordförande har ansvar för att belöna gruppmedlemmar med Lions ALERT-utmärkelser.

 • Tackdiplom kan laddas ner och delas ut till Lions ALERT-gruppens medlemmar.
 • Lions ALERT tygmärke delas ut till alla klubbar eller distrikt som skickar in en Lions ALERT-plan till Lions internationella huvudkontor.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting