Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Katastroberedskap och insatser  >  ALERT Program  >  Ansvarsområden för distriktets Lions ALERT-ordförande

Ansvarsområden för distriktets Lions ALERT-ordförande

Information för distriktets Lions ALERT-ordförande

Distriktsguvernören ska tillsätta en lionmedlem på posten som distriktets Lions ALERT-ordförande. Denna lionmedlem ska uppfylla följande kriterier:

Ansvarsområden för distriktets Lions ALERT-ordförande är:

Innan en katastrof inträffar

Ansvarsområden för distriktets Lions ALERT-ordförande:

Efter att en katastrof inträffar

Ansvarsområden för distriktets Lions ALERT-ordförande:

Distriktets Lions ALERT-ordförande har ansvar för att belöna gruppmedlemmar med Lions ALERT-utmärkelser.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting