Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Framsteg: Lions tygmärkesutmärkelse för diabetesinformation


print

Lions Clubs International ger ett erkännande till en lionklubb med en gratis Framstegspromenadens tygmärkesutmärkelse om klubben har uppfyllt följande villkor:  

 • Genomfört en Framstegspromenad: Lions evenemang för diabetesinformation eller

 • hjälpt en annan lionklubb anordna och genomföra ett framstegsevenemang,

 • uppfyllt utmärkelsekriterierna (se nedan); samt

 • rapporterat framstegsevenemanget online på MyLCI genom att välja kategorin ”Framstegspromenad” i serviceaktivitetsrapporten (SAR).


Kriterier för utmärkelsen:
För att vara kvalificerad för Framstegspromenadens tygmärkesutmärkelse, ska en lionklubb uppfylla alla följande kriterier:

 • anordna och genomföra ett framstegsevenemang på hemorten som främjar nyttig motion såsom promenera, springa, cykla, dansa, åka skridsko, använda en rockring eller någon annan nyttig motionsaktivitet,

 • bilda en kommitté med minst fem lionmedlemmar för att planera och anordna evenemanget,

 • engagera samhällsledare och partner,

 • marknadsföra evenemanget på hemorten,

 • använda Lions Clubs Internationals Framstegsprogramresurser,

 • använda diabetesinformations-/utbildningsresurser framtagna av diabetesorganisationen i klubbens land, LCI:s diabetespartner eller annan lokal vådpersonal, och

 • fylla i en online serviceaktivitetsrapport (SAR) på MyLCI med en kort sammanfattning av framstegsevenemanget och tar med ett eller flera foton.

Nuvarande lionklubbspresident får tygmärkesutmärkelsen för klubbens försts rapporterade framstegsevenemang per verksamhetsår. En klubb kan bara få ett tygmärke per verksamhetsår.  

För mer information eller frågor, kontakta programs@lionsclubs.org.


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting