Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Diabetesundersökning


print

Ett evenemang med diabetesundersökningar kan upptäcka både prediabetes och diabetes.

 • Samarbeta med sjukvårdspersonal för att genomföra ert undersökningsevenemang på plats..  De är kunniga om lokala sjukvårdslagar, myndighetsföreskrifter och lämplig medicinsk undersökningsutrustning och tillbehör som ska användas under evenemanget.
 • Labbtekniker, diabetesutbildare och annan sjukvårdspersonal har viktiga roller i organisationen och genomförandet av undersökningarna.
 • Liondistriktet kanske har en mobil undersökningsenhet för diabetes. Fundera över att boka den för undersökningsevenemanget.
 • Ni kanske också vill planera en undersökning i samband med ett Framstegsevenemang.

Tips för att anordna en diabetesundersökning

 • Ordna medicinsk personal och utrustning.
  Offentliga sjukvårdsinrättningar, universitet, sjukhus, sköterskor eller privata läkare ställer ofta upp och utför gratis eller billiga undersökningar för allmänheten.
 • Skaffa nödvändiga tillstånd från de lokala myndigheterna.
  Följ tillämpliga sjukvårdslagar och föreskrifter som gäller lokalt när ni gör hälsoundersökningar.
 • Välj en dag för undersökningen.
 • Hitta en lokal för undersökningen.
  Tänkbara lokaler kan vara: skolor, bibliotek, kyrkor, kommuncenter eller äldreboenden.
 • Ge publicitet i förväg.
  Använd sociala media och andra kommunikationskanaler för att meddela allmänheten om datum och plats för undersökningen.
 • Håll kontakt med era partner på hemorten (sjukvårdspersonal, chefen för undersökningsplatsen, frivilliga osv.)

Tips för att genomföra en diabetesundersökning

 • Ordna och ställ i ordning undersökningsrummet.
 • Ordna gratis transport för personer som behöver detta.
 • Hjälpa till att föra anteckningar och liknande.
 • Dela ut professionell diabetesinformation och -publikationer.
 • Ge annan assistans till sjukvårdspersonalen enligt lokala lagar och föreskrifter.

Uppföljning efter undersökning

 • Skicka brev och tacka de personer som var inblandade i undersökningen.
  Det kan vara sjukvårdspersonal som ställde upp med sin tid, kommuncenter som tillhandahöll lokal eller läkemedelsföretag som donerade utrustning eller material.
 • Ge publicitet efter undersökningen.
  Ge information på hemorten om evenemanget, såsom antal personer som fick glädje av en gratis allmän undersökning. Använd sociala media för att markera evenemanget och skicka ut ett pressmeddelande eller annat tillkännagivande på hemorten.
 • Använd LCI:s online Serviceaktivitetsrapport för att sprida information om undersökningen.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting