Diabetesundersökning

Ett evenemang med diabetesundersökningar kan upptäcka både prediabetes och diabetes.

Tips för att anordna en diabetesundersökning

Tips för att genomföra en diabetesundersökning

Uppföljning efter undersökning

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting