Speciella datum och evenemang

Under hela året har du många möjligheter att delta i lokala eller globala evenemang för att sprida information på hemorten och nå fler människor.

Diabetesundersökning

Samarbeta med lokala sjukvården för att ordna undersökningar på hälsomässor, i kyrkor, samhällscenter och andra platser.

Ditt Framstegs-evenemang

Ni kan sponsra ett Framstegs-evenemang när som helst under året eller någon av de speciella dagarna eller månaderna avsatta för information om diabetes och ögonsjukdomar orsakade av diabetes (retinopati).

Diabetesrekreationsläger

Läger erbjuder ett flertal olika servicemöjligheter för lionmedlemmar som vill stödja barn och vuxna med diabetes. Du kanske vill tjäna i en lägerkommitté eller engagera dig i praktiska projekt.  Delta i LCI:s webbinariet ”Så här engagerar du dig i ett lokalt diabetesläger”. Kontakta närmaste läger och ta reda på hur du kan hjälpa till. Visa eller ladda ner listan med Lions-stödda rekreationsläger.

Lions månad för diabetesinformation: November

I november varje år samarbetar lionmedlemmar i hela världen och sprider information om diabetes. Den här månaden hjälper till att hålla allmänhetens fokus på Lions och vår kamp mot diabetes.

Projekt och aktiviteter kan innefatta:

Gå till 25 projektidéer för diabetesinformation och aktiviteter för fler sätt att delta.  Använd PR-verktyg som hjälp att få publicitet om projektet.

Världsdiabetesdagen: November 14

Kampanjen Världsdiabetesdagen leds av International Diabetes Federation (IDF) och dess medlemsorganisationer.  Den engagerar miljoner människor i hela världen att propagera för och sprida information om diabetes, och det är ett populärt evenemang bland lionmedlemmar. Temat är ”diabetesutbildning och prevention”.  Besök Världsdiabetesdagens webbplats för fler projektidéer.  Gå till LCI:s resurser för hjälp att planera ett samhällsprojekt för att fira den här speciella dagen.

Diabetes-ALERT-dagen: USA

Diabetes-ALERT-dagen, sponsrad av American Diabetes Association, hålls den fjärde tisdagen i mars varje år.  Det är ett endags "upprop" som ber allmänheten att genomgå diabetesrisktestet för att få reda på om de riskerar att utveckla typ 2-diabetes. Du kan dela ut risktestet till familj, vänner eller lionkollegor, eller välja ett annat diabetesserviceprojekt för att fira den här dagen.

kampanjen Syn till alla

Under den här kampanjen inbjuder vi lionmedlemmar att fortsätta sina synräddande insatser och ge stöd till dem som är blinda eller har nedsatt syn.  Gå till kampanjresurser och planera ett lyckat projekt i klubben eller distriktet.  Läs om betydelsen av synundersökning med dilaterad pupill för att upptäcka diabetesretinopati.

Lions världssyndag:  Oktober

Varje år i oktober firar Lions Världssyndagen för att fokusera uppmärksamheten på att utrota blindhet som kan förhindras och förbättra synen.  Det här är ett idealiskt tillfälle för klubben att fokusera på prevention av ögonsjukdomar orsakade av diabetes (retinopati).  Beställ en egen DVD, ”Diabetesretinopati” för en Lions- eller hemortspresentation.

För mer information: Eller kontakta Health and Children’s Services Department på programs@lionsclubs.org.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting