Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Diabetesundersökning

print

Diabetesundersökning tester

Diabetesundersökningar kan upptäcka en eventuell diabetes. Lionklubbar ordnar ofta så att gratis diabetesundersökningar genomförs på deras hemort. För att fastställa att en person har diabetes kräver ett medicinskt test.

Lions kan anordna gratis diabetesundersökningar för allmänheten.

Lionklubbarna skall uppmuntras till att samarbeta med hälsovårdspersonal för att i samarbete med dem genomföra diabetesundersökningar som en föreslagen aktivitet samt även kombinera test för upptäckt av diabetisk retinopati och glaukom när en sådan aktivitet genomförs. Lions skall följa gällande lagar och regler inom hälsovårdsområdet som gäller i det lokala området vid genomförande av hälsoundersökningar. Många lokala lagar och regler föreskriver att hantering av blod måste utföras av licensierad hälsovårdspersonal.

  • Välj en dag för undersökningen. Detta datum bör inte kollidera med andra lokala evenemang.
  • Hitta en lokal för undersökningen. Skolor, bibliotek, kyrkor, kommuncenter eller äldreboenden är några möjliga platser. Skaffa nödvändiga tillstånd från de lokala myndigheterna.
  • Ordna medicinsk utrustning och personal. Offentliga sjukvårdsinrättningar, universitet, sjukhus eller privata läkare ställer ofta upp och utför gratisundersökningar för allmänheten.

Ordna med förhandspublicitet i lokala media. Dela ut flygblad på orten så att allmänheten får reda på datum och plats för undersökningen.

På undersökningsdagen kan Lions:

  • Iordningställa undersökningsrummet.
  • Ordna gratis transport för personer som behöver detta.
  • Hjälpa till att föra anteckningar och liknande.

Efter undersökningen kan Lions:

  • Skicka tackbrev till de personer som var inblandade i undersökningen. Det kan vara sjukvårdspersonal som ställde upp med sin tid, kommuncentra som tillhandahöll lokal eller läkemedelsföretag som donerade utrustning eller material.
  • Skicka ett pressmeddelande till lokala media. Ange till exempel hur många personer som utnyttjade gratisundersökningen.
  • Kontakta personer som upptäckte att de har diabetes. Ge dem information om lokala möjligheter till behandling.

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

Program för läsinsatser

Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting