Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Diabetes  >  Diabetesundersökning

Diabetesundersökning

Diabetesundersökning tester

Diabetesundersökningar kan upptäcka en eventuell diabetes. Lionklubbar ordnar ofta så att gratis diabetesundersökningar genomförs på deras hemort. För att fastställa att en person har diabetes kräver ett medicinskt test.

Lions kan anordna gratis diabetesundersökningar för allmänheten.

Lionklubbarna skall uppmuntras till att samarbeta med hälsovårdspersonal för att i samarbete med dem genomföra diabetesundersökningar som en föreslagen aktivitet samt även kombinera test för upptäckt av diabetisk retinopati och glaukom när en sådan aktivitet genomförs. Lions skall följa gällande lagar och regler inom hälsovårdsområdet som gäller i det lokala området vid genomförande av hälsoundersökningar. Många lokala lagar och regler föreskriver att hantering av blod måste utföras av licensierad hälsovårdspersonal.

Ordna med förhandspublicitet i lokala media. Dela ut flygblad på orten så att allmänheten får reda på datum och plats för undersökningen.

På undersökningsdagen kan Lions:

Efter undersökningen kan Lions:

Program för läsinsatser

Delta i president Maddens kampanj för att öka läskunnigheten »

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting