Small Font Medium Font Large Font
Lions Clubs International Lions Clubs Online Radio We Serve

Information för diabetesordförande


print

Anordna diabetesserviceprojekt

Mer än 382 miljoner personer i världen har diabetes, och antalet diabetiker ökar i alla länder.  Diabetes är en ledande orsak till blindhet, amputationer, leverkollaps, hjärtattacker och stroke, samt för tidig död. International Diabetes Federation bedömer att det år 2035 kommer att finnas 592 miljoner diabetiker.

Anordna diabetesserviceprojekt och aktiviteter i ert område genom att bli diabetesordförande i klubben eller distriktet.  Motivera klubbar att starta serviceprojekt som:

 • Stödjer insatser som leder till kontroll och behandling av diabetes och dess komplikationer.
 • Främjar diabetesinformation, utbildning och prevention.
 • Ger program och assistans till fattiga barn och vuxna som lever med diabetes.

Distriktets diabetesordförande tillsätts av distriktsguvernören; multipeldistriktets diabetesordförande tillsätts av guvernörsrådsordföranden.  Genom att samarbeta kan multipeldistriktets, distriktets och klubbens diabetesordförande anordna effektiva serviceprojekt som hjälper till att bekämpa diabetes i deras samhällen.  

Diabetesordförandens ansvarsområden

Fastställ mål:

 • Utvärdera effektiviteten för synprojekt på nuvarande klubb- och distriktsnivå. 
 • Utveckla mål och en översiktlig handlingsplan för distriktet.
 • Skicka planen för distriktsguvernörens eller guvernörsrådsordförandens godkännande.

Kommunicera mål och projektidéer:

 • Informera klubbar genom multipeldistriktets eller distriktets webbplatser, ett öppet brev i guvernörsrådsordförandens eller distriktsguvernörens nyhetsbrev, e-postmeddelanden, brev, telefonsamtal eller personliga besök.

Inkludera nya projektidéer som kommit in från klubbar:

 • Uppmuntra klubbar att berätta om sina diabetesprojekt.
 • Undvik att kopiera lokala, regionala eller nationella program.
 • Samarbeta med lokala vårdgivare för att ta fram behov på hemorten och ge de mest lämpliga tjänsterna.

Anordna seminarier för klubbordförande.

 • Ge utbildningsresurser och information om diabeteskännedom, prevention och kontroll.
 • Inbjuda vårdgivare, såsom läkare, sköterskor eller certifierade diabetesinformatörer som talare för att motivera klubbarna att delta.
 • Diskutera projekt som kan göra att ni når ut till fattiga befolkningar där det finns stor risk för diabetes eller till dem som lever med sjukdomen.

Ge återkoppling:

 • Ta reda på på hur distriktet kan ytterligare stödja klubbar i planering av diabetesprojekt,

Rapportera diabetesprojekt till distriktsrådet och till lokala media:

 • Dela nyheter om diabetesprojekt med multipeldistriktets eller distriktets PR-ordförande.
 • Skicka in artiklar och foton via Lions Clubs Internationals sociala media.

Resurser på webbplatsen

Ett antal resurser finns till hands för att hjälpa dig i rollen som diabetesordförande.

LCIF:s anslagsmedel

Lär er mer om anslagsprogrammen Diabetes Core 4 och SightFirst.

Utmärkelser

Distriktets och multipeldistriktets ordförande och klubbar kan få utmärkelser som erkännande för service inom diabetesinformation och hjälpinsatser:   

 • På föreningens uppdrag kan guvernörsrådsordförande och distriktsguvernören dela ut en utmärkelse till multipeldistrikts eller distrikts diabetesordförande som visat framstående ledarskap genom att främja programmet för diabetesinformation och hjälpinsatser och uppfyllt multipeldistriktets eller distriktets utmärkelsekriterier.  
 • På uppdrag av vår organisation kan distriktsguvernören dela ut utmärkelsen Nya horisonter inom diabetesinformation till den klubb i distriktet som uppvisat det mest lysande arbetet inom området diabetesinformation på hemorten.
 • En lionklubb som har anordnat och genomfört evenemanget Framstegspromenaden och rapporterat aktiviteten via MyLCI:s online Serviceaktivitetsrapport (välj kategorin ”Framstegspromenad”) får gratis en Framstegspromenadens tygmärkesutmärkelse från organisationen.  Läs mer om denna utmärkelse.

Kontakta oss

Service Activities Division
Telefon: 630 571 5466
Fax: 630 571 1692
Programs@lionsclubs.org


Rotating pictures of Lions.

© Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting