Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Diabetes  >  Information för diabetesordförande

Information för diabetesordförande

Anordna diabetesserviceprojekt

Mer än 382 miljoner personer i världen har diabetes, och antalet diabetiker ökar i alla länder.  Diabetes är en ledande orsak till blindhet, amputationer, leverkollaps, hjärtattacker och stroke, samt för tidig död. International Diabetes Federation bedömer att det år 2035 kommer att finnas 592 miljoner diabetiker.

Anordna diabetesserviceprojekt och aktiviteter i ert område genom att bli diabetesordförande i klubben eller distriktet.  Motivera klubbar att starta serviceprojekt som:

Distriktets diabetesordförande tillsätts av distriktsguvernören; multipeldistriktets diabetesordförande tillsätts av guvernörsrådsordföranden.  Genom att samarbeta kan multipeldistriktets, distriktets och klubbens diabetesordförande anordna effektiva serviceprojekt som hjälper till att bekämpa diabetes i deras samhällen.  

Diabetesordförandens ansvarsområden

Fastställ mål:

Kommunicera mål och projektidéer:

Inkludera nya projektidéer som kommit in från klubbar:

Anordna seminarier för klubbordförande.

Ge återkoppling:

Rapportera diabetesprojekt till distriktsrådet och till lokala media:

Resurser på webbplatsen

Ett antal resurser finns till hands för att hjälpa dig i rollen som diabetesordförande.

LCIF:s anslagsmedel

Lär er mer om anslagsprogrammen Diabetes Core 4 och SightFirst.

Utmärkelser

Distriktets och multipeldistriktets ordförande och klubbar kan få utmärkelser som erkännande för service inom diabetesinformation och hjälpinsatser:   

Kontakta oss

Service Activities Division
Telefon: 630 571 5466
Fax: 630 571 1692
Programs@lionsclubs.org

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting