Visit LCIF's new websiteLions Clubs International
Lions Worldwide Week of Service
Lions Clubs Online Radio
HemHem  >  Medlemscenter  >  Planera projekt  >  Diabetes  >  LCIF:s anslagsmedel

LCIF:s anslagsmedel

LCIF:s Core 4-anslag

Core 4 diabetesprogram gör att Lions kan genomföra ett flertal olika initiativ för att förhindra och minska effekten av diabetes som ett allmänt hälsoproblem. Detta program delar ut fleråriga anslag (upp till USD 75 000 för enskilda liondistrikt eller upp till USD 200 000 för multipeldistrikt) för storskaliga Lionsinsatser för att bredda och utöka diabetesutbildnings-, preventions- och behandlingsprogram.  Läs mer om detta program och studera diabetesanslagskriterier och ansökan.

Aktuella anslag

Visa listan med nyligen utdelade LCIF-anslag runtom i världen.

Anslag:  Frågor och svar

Läs mer om anslagsansökningsprocessen och skillnaden mellan olika typer av anslag.

För mer information, kontakta Lions Clubs International Foundation.

© Lions Clubs International       300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

Custom web development, hosting and implementation provided by Alkon Consulting